РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Нашият повече от 10 годишен опит е показал, че HD88 има много добър терапевтичен ефект при пациенти с рак на пикочния мехур. От 52-ма пациенти с тази диагноза само един е починал от ракови разсейки (метастази), докато при останалите (>98%) се наблюдава значително подобрение.

 

Обикновено пациентите с рак на пикочния мехур идват при нас след Транс-уретрална резекция (ТУР) или след открити операции на пикочните пътища. След започване на терапията с HD88, в повечето случаи последващите цистоскопии показват негативна ракова находка (няма рецидив на злокачествения процес). В тези случаи по-нататъшните изследвания биваха прекратявани, за да се предотвратят усложненията след тази неприятна, инвазивна процедура и за да се предпазят пациентите от евентуални разсейки по кръвен път.

 

Хематурията (наличие на кръв в урината) е един от водещите симптом при нашите пациенти с рак на пикочния мехур – откриваше се при 37 (>70% от всички пациенти проучени за периода). Скоро след започване на лечението с HD88, този симптом изчезна при 31 от пациентите (84% от случаите с хематурия).

  

Представяме “Историята на заболяването” при три случая на наши пациенти с рак на пикочния мехур, като илюстрация на ефекта на препарата HD88 при този вид тумори:

 

 

Д.К. 51-годишен пациент

Диагноза: Рак на преходния епител на пикочния мехур

 

След диагностицирането на заболяването пациентът е претърпял периодични операции (ТУР) на всеки 3 - 4 месеца. След неколкократни появи на тежка рекурентна хематурия, на пациента е била предложена открита операция на пикочния мехур. Д.К. отказва и започва лечение с препарата "КАТРАПС" (нарична тогава "HD88"). Скоро след това хематурията изчезна и пациентът се почувства значително по-добре. Няколко години след това отново се появи обилна хематурия. Последвалите изследвания обаче разкриха само наличието на камъни в пикочния мехур и никакви белези за рак. Сега Д.К. е жив и води нормален и пълноценен живот.

 

 

А.А. 46-годишен пациент

Диагноза: Рак на преходния епител на пикочния мехур

 

Лечението с HD88 бе започнато през 1989 година. А.А. се намираше в тежко състояние, поради тежка рекурентна хематурия. След няколко апликации на HD88 хематурията изчезна. Неколкократни последващи цистоскопии показаха отрицателен резултат за наличие на ракови клетки. Сега А.А. се чувства добре и води нормален начин на живот.

 

 


С.С. 57-годишен пациент, лекар

Диагноза: Рак на преходния епител на пикочния мехур

 

В периода 1985 – 1987 пациентът е претърпял операции (ТУР) на всеки 3 - 4 месеца. Лечението с HD88 започна през месец май 1987 г. и скоро след това хематурията изчезна. Последвалите няколко цистоскопии бяха отрицателни за наличие на атипични клетки. До този момент няма признаци за рецидив на тумора. А.А. е в добро физическо състояние, живее и работи пълноценно като лекар.