РАК НА КОЖАТА

Г.Г. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Г.Г. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Г.Г. (Мъж) - След лечението с HD88

Г.Г. (Мъж) - След лечението с HD88

 

 

Д.Д. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Д.Д. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Д.Д. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Д.Д. (Мъж) - Преди лечението с HD88

 

 

Н.Т. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Н.Т. (Мъж) - Преди лечението с HD88

Н.Т. (Мъж) - След лечението с HD88

Н.Т. (Мъж) - След лечението с HD88