Форум

Ето и няколко оригинални писма от пациенти, лекувани с лекарството на

Проф. Хаджиев и Доц. Хаджиева: