ПРОТИВОТУМОРНИЯТ ПРЕПАРАТ "КАТРАПС"

 

ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАТРАПСTM:

 

1. ПРЕПАРАТЪТ КАТРАПС СЕ ПРИЛАГА САМО В КАБИНЕТИТЕ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ВАРНА.

2. КАРТАПС НЕ СЕ ПРИЛАГА ПО ВРЕМЕ НА ХИМИОТЕРАПИЯ !

3. КАРТАПС НЕ СЕ ПРИЛАГА ПО ВРЕМЕ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ (РАДИОТЕРАПИЯ) !

4. КАРТАПС НЕ СЕ ПРИЛАГА НА НЕПОДВИЖНИ ХОРА !

5. КАРТАПС НЕ СЕ ПРИЛАГА НА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ !

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕПАРАТА

В продължение на повече от 30 години препаратът "КАТРАПС" (известен доскоро като препарат HD88) е приложен на хиляди пациенти с различни форми на солидни тумори с най-различна локализация. Постигнатите много добри резултати позволяват препаратът да се препоръча за лечение на почти всички форми на ракови заболявания, след консултация в някой от кабинетите в страната.

 

"КАТРАПС" се прилага в доза 0.1ml вътрекожно, като Манту, на интервали от един до няколко месеца по определена терапевтична схема.

 

Ефектът от лечение с "КАТРАПС" обикновено се проявява след 2-3 инжектирания и е продължителен и дълготраен – месеци и години.

 

 

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА "КАТРАПС" СА:

1. Мощен имуностимулиращ ефект

2. Висока активност срещу различни по локализация и произход тумори

3. Висока активност срещу метастазирали тумори в различни органи и системи

4. Безвредност

5. Липса на странични ефекти

 

Препаратът "КАТРАПС" (бившият препарат HD88) е с доказана противоракова активност срещу голям брой солидни тумори - карциноми, саркоми, мезотелиоми, герминоми и глиоми.

 

Действието на "КАТРАПС" се изразява в спиране на туморния растеж с последващо намаляване размера на туморната маса и/или метастазите до тяхното изчезване.

 

 

НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С "КАТРАПС" СА НАБЛЮДАВАНИ ПРИ:

• Рак на гърдата

• Рак на дебелото черво и ректума

• Рак на белия дроб

• Рак на матката

• Рак на яйчниците

• Рак на стомаха

• Рак на пикочния мехур

• Рак на панкреаса

• Редица мозъчни тумори

• Рак на ларинкса

• Рак на простатата

• Кожни форми на рак (особено при Малигнен меланом)

 

а също и при Рак на бъбреците, Рак на черния дроб, Рак на тестисите, Рак на щитовидната жлеза, Метастазирали тумори с неизяснен първичен произход и др.

 

Ефектът на препарата все още не е достатъчно добре проучен при левкози, левкемия, лимфоми и множествен миелом.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОКАЗАНИЯ):

1. Много подходящ е за предотвратяване на рецидиви и метастазиране на злокачествени тумори след хирургическо лечение, както и след провеждане на лъчелечение (телегаматерапия) и/или химиотерапия. Ако пациентите подлежат на химиотерапия или лъчелечение, тогава лечението с КАТРАПС трябва да започне минимум 2 седмици след завършването на последния курс химио- или лъчетерапия.


2. Лечението с "КАТРАПС" е най-ефективно след оперативно отстраняване или намаляване на туморната маса, но е показал отлични резултати и при голям брой иноперабилни тумори.


3. Препаратът е оптимална алтернатива за лечение на пациенти, при които не е препоръчително или е невъзможно прилагането на оперативно лечение, лъчелечение или химиотерапия.


4. "КАТРАПС" има подчертан имуностимулиращ ефект, проявяващ се с мощна антивирусна и антибактериална активност.


5. Използване на препарата като имунотерапия при доброкачествени тумори, съдържащи жлезиста тъкан (аденом, жлезисти полипи) или фиброзна тъкан (фибром, фиброаденом, фибромиома), а също така и за предотвратяване на малигнизацията на доброкачествените тумори.


6. Лечение на мастопатия, ендометриоза и миома на матката при жени с фамилна обремененост.


7. Лечение на доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза.


8. Приложение при повишени нива на туморни маркери (повишен един или повече от следните туморни маркери: CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA 125, CEA, SCC, PSA, PAP, NSE и други).

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

"КАТРАПС" не оказва токсично въздействие върху нормалните клетки на организма, няма мутагенно и тератогенно въздействие, не съдържа никакви туморни клетки и тъкани.

 

Не се препоръчва приемането на препарата по време на бременност, 3-4 дни след прекарано остро инфекциозно заболяване, по време на обострени хронични заболявания и в много редки случаи при поява на алергична реакция при предишно използване на ваксината.

 

Като принцип препаратът "КАТРАПС" не се прилага едновременно с лъчетерапия и химиотерапия, но е много ефикасен като последващо лечение, стартирано 10-15 дни след тяхното приключване.

 

 

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:

Не са описани странични ефекти от приложението на "КАТРАПС", с изключение на леко обратимо зачервяване на мястото на апликацията в <1 % от случаите.


Приемането на ваксината трябва да бъде контролирано от лекар.


Ефектът от лечение с "КАТРАПС" обикновено се проявява след 2-3 инжектирания и е продължителен и дълготраен – месеци и години.


"КАТРАПС" се прилага интрадермално, на интервали от един до няколко месеца по определена терапевтична схема.

 

 

 

Препаратът "КАТРАПС" се прилага в три центъра в страната – София, Пловдив и Варна (вж. меню "КОНТАКТИ") !