Проф. д-р СПАРТАК ХАДЖИЕВ д.м.н.

Проф. Спартак Тодоров Хаджиев е роден в Пловдив през 1924 г.

Той завършва Медицинския Университет в Пловдив и се дипломира като лекар през 1954 г. През същата година започва работа като асистент в Катедрата по Микробиология в Медицинския Университет в Пловдив.

През 1969 г. Проф. Спартак Хаджиев е избран за асистент-професор в същата катедра.

През 1971 г. защитава успешно дисертационен труд и получава научната и образователна степен Доктор на Медицинските Науки (Д.М.Н.)

През 1976 г. е избран за Професор и от 1980 завежда

Катедрата по Микробиология към МУ Пловдив.

 

 

 

Проф. д-р НАСЯ ХАДЖИЕВА д.м.н.

Проф. Нася Спартакова Хаджиева е родена в Пловдив през 1948 г.

Завършва Медицинския Университет в Пловдив през 1973 г.

През 1974 г. тя спечелва конкурс за Редовна аспирантура по Вирусология в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести - София.

През 1980 г. защитава успешно дисертационен труд и получава научната и образователна степен Кандидат на Медицинските Науки (К.М.Н.) Същата година започва работа като асистент-професор в Катедрата по Микробиология в Медицинския Университет – София.

През 1996 г. получава степен Доцент.

Проф. Нася Хаджиева е Завеждащ лаборатория по

Микробиология и Вирусология в МБАЛ “Царица Иоанна” – София.

 

 

 

Доц. д-р МИХАИЛ ПЕТРОВ д.м.

Доц. Михаил Михайлов Петров е роден през 1975 година в Пловдив.

Завършил е Медицинския Университет в София през 2000 година. През 2002 г. той печели конкурс за Редовна докторантура по Микробиология в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести - София. През 2006 г. защитава успешно дисертационен труд и получава научната и образователна степен Доктор по Медицина (Д.М.), а месец по-късно издържа успешно изпита за специалност по микробиология.

В периода 2007 - 2011 година Доц. Михаил М. Петров работи  като Н.с. II ст. в Националната Референтна Лаборатория "Контрол и Мониториране на Антибиотичната Резистентност" към отдела по Микробиология в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

През 2010 печели конкурс за Доцент и е назначен в Катедрата по Микробиология и Имунология на Медицински Университет - Пловдив.