МОЗЪЧНИ ТУМОРИ

Мозъчните тумори са сред неоплазмите, поддаващи се изключително добре на лечението с HD88. През последните две години над 100 пациенти с диагноза мозъчен тумор са били третирани с HD88. Резултатите при 68 от тях бяха подложени на анализ. Сред тях 20 бяха с диагностициран астроцитом, 14 със глиобластом, 7 със менингобластом, 6 със медулобластом, 6 със краниофарингеом и 15 – с други видове мозъчни тумори. 12 от пациентите са под 20 годишна възраст. Всички 68 пациента са били оперирани, подложени на лъчелечение и с установен в последствие рецидив.

 

Пациентите бяха разделени условно в три групи според характера на преобладаващите симптоми:

• Субективни: главоболие, гадене, повръщане и наличие на гърчове;

• Неврологични: мускулна слабост, нарушения в координацията;

• Резултат от Компютърно-томографско (КТ) изследване: размери на тумора

 

За положителен ефект от лечението с HD88 бе считано наличие на подобрение в симптомите едновременно в две от трите групи. Сред всички 68 пациента, третирани с препарата положителен ефект от лечението бе установен в 52 от тях (76.47%). Подобрението като правило траеше с месеци и дори години.

 

Представяме накратко четири от случаите като илюстрация на ефекта от лечение с препарата HD88:

 

Б.В., 57-годишен мъж

Диагноза: Краниофарингеом (Craniopharingeoma)

 

Открит през месец юни 1993 г. Частична резекция - същата година. По това време пациентът е имал силно главоболие, нарушения в съзнанието, зрителни нарушения и моторна слабост. Последващото лъчелечение е било прекратено, поради влошаване на симптомите. Първото инжектиране с HD88 e било направено през месец септември 1993 г. Скоро след това се наблюдават видими подобрения в състоянието на пациента, до постепенно пълно изчезване на симптомите. На снимката се вижда пациентът 10 години след началото на заболяването! И до момента (2007 година) пациентът е в добро здраве и живее нормален и пълноценен живот.

 

Л.Г., 41-годишна жена

Диагноза: Астроцитом в предната-лява част на мозъка (Astrocytoma)

 

Оперирана през месец октомври 1990 г., проведена лъчетерапия – 1991 г. Поява на рецидив през същата година с гърчове, говорни нарушения (експресивна афазия) и парализа на лявата ръка. Компютърно-томографското изследване (скенер) показва туморно образувание в лявата част на мозъка фронтално и темпорално с размери 1.5 x 2 сm. Лечението с HD88 започва през м. февруари 1992 г. Постепенно говорът се възстановява, парализата изчезва и гърчовете се разреждат във времето до пълното им затихване и изчезване. КТ изследване през м. февруари 1996 г. потвърждава изчезването на туморнотообразувание. От 1994 г. до последния преглед през декември 2006 година пациентката е работоспособна и в добро общо здраве !

 

 

М.Г., 24–годишен мъж

Диагноза: Медулобластом (Meduloblastoma)

 

Доказан през 1990 г. мозъчен тумор (медулобластом), водещ до спастична парализа на левия крак и пълна имобилизация на пациента. Първото инжектиране с HD88 датира от 1990 г. Шест месеца по-късно парализата изчезва, последване от пълно възстановяване. Пациентът завършва успешно медицина и и досега работи като лекар-онколог.

 

 

 

С.Т., 21-годишна жена

Диагноза: Сарком на Юинг (Ewing’s sarcoma)

 

Диагнозата е поставена през 1997 г. Терапията с HD88 започва след проведено оперативно лечение и химиотерапия при наличието на пълзяща парализа на краката. Пациентката е била неподвижна в инвалидна количка. След 6 години терапия с препарата HD88 тя е способна да ходи изцяло самостоятелно, без нужда от чужда помощ и живее пълноценно и досега (2007 година).

 

 

В заключение авторите са убедени, че приложението на препарата HD88 е най-добрият подход за лечение на мозъчни тумори след хирургична намеса.