Forum

İşte Pröf. Haciev  ve  Doç. Hacieva’ nın  ilacı  ile   tedavi  gören  hastaların  yazdığı  orijinal  mektuplarından  bir  kaçı: