PATENTS

Препаратът „КАТРАПС" е защитен с няколко авторски свидетелства както следва:

 

1. European Patent Office EP1881838B1, Bulletin 2012/29 (18.07.2012): „Antitumor agent on the base of BCG vaccine, method for its preparation and use"; WO2006122380A1; Year 2012.

 

2. Патент Номер: БГ 109160 от 25/10/2010 г. на „Средство с антитуморна активност на база БЦЖ ваксина, метод за неговото получаване и използването му" от 2010 година.

2. Патент Номер: БГ 109160 от 25/10/2010 г. на „Средство с антитуморна активност на база БЦЖ ваксина, метод за неговото получаване и използването му" от 2010 година.

 

 

 

 

 

 

3. Запазена марка в страните от ЕС и Р.България (БПО, ЕПО): KATRAPS - 2007099213N - 00063900/2005. Марката е запазена и в САЩ, Япония, Южна Америка, Африка, Турция и др.

 

 

 

 

 

3. Запазена марка в страните от ЕС и Р.България (БПО, ЕПО): KATRAPS - 2007099213N - 00063900/2005. Марката е запазена и в САЩ, Япония, Южна Америка, Африка, Турция и др.

 

 

 

 

 

3. Запазена марка в страните от ЕС и Р.България (БПО, ЕПО): KATRAPS - 2007099213N - 00063900/2005. Марката е запазена и в САЩ, Япония, Южна Америка, Африка, Турция и др.

 

 

 

 

 

3. Свидетелство регистрация на марка "КАТРАПС". Запазена марка в страните от ЕС и Р.България (БПО, ЕПО): KATRAPS - 2007099213N - 00063900/2005. Марката е запазена и в САЩ, Япония, Южна Америка, Африка, Турция и др. 

 

3. Запазена марка в страните от ЕС и Р.България (БПО, ЕПО): KATRAPS - 2007099213N - 00063900/2005. Марката е запазена и в САЩ, Япония, Южна Америка, Африка, Турция и др.

 

4. Авторско свидетелство за изобретение на „Метод за лечение на рака у човека със специфичен извлек от БЦЖ-Ф70, защитен със свидетелство № 14774/22.07.1970 г.

 

5. Авторско Свидетелство за изобретение: „Метод за лечение на злокачествени Ту с БЦЖ" от 11.04.1964 г. Заведено в Държавния регистър за изобретения в НРБ - Рег. Номер 3598/1964 г.

6. Авторско свидетелство за изобретение на „Специфичен извлек от БЦЖ (Ф70)", защитен със свидетелство № 14760/14.05.1970 г.

 

 

 

 

 

НАГРАДИ:

 

 

ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2012