Prof. SPARTAK HACİEV

Prof. Spartak  Haciev  1924  yılı  Plovdiv  doğumlu.

Kendisi  1954  yılında  Plovdiv  "TIP UNİVERSİTE"  Doktor  Branşından  mezun  olmuştur. Aynı  yıl  Plovdiv  "TIP  UNİVERSİTESİ" , "Mikrobioloji" Bölümünde  /kürsüsünde/  asistan  olarak  işe  başlamıştır.

1969  yılında  aynı  Bölümde  Prof. Spartak Haciev   asistan - pröfesor  olarak   seçilmiştir.

1971  yılı  müdafaa  doktor  tezi ‘ ni  başarı  ile    bilim  ve  eğitim  derecesi "DOKTOR   TIP  BİLGİLERİNİ" ( D.M.N.) kazanıyor.

1976   yılında  "Pröfesor"  seçilmiştir  ve  1980  yılından

itibaren  Plovdiv  TIP  UNİVERSİTESİ' nde  

"Mikrobioloji"  Bölümünün  Yöneticisi olmuştur.

 

 

Doç. NASYA HACİEVA

Doç. Nasya  Hacieva  1948  yılı   Plovdiv  doğumlu.

1973  yılında  Plovdiv  "TIP  UNİVERSİTESİ"  nden  mezun  olmuştur.

1974 yılında  Sofya   Milli  Merkez  Bulaşıcı  ve  Parazit  Hastalıkları  bölümünde     "Devamlı  Virüsöloji aspirantı "  bölümünü  kazanmıştır.

1980  yılında müdafaa  tezini  başarı   ile    bilim  ve  eğitim  derecesi  "ADAY   TIP  BİLİMLERİ " ( K.M.N.)  kazanıyor. Aynı  yıl   Sofya  TIP  UNİVERSİTESİ   "MİKRİBİOLOJİ"  Bölümünde   asistant-profesör  olarak  çalışmaya  bailamıştır.

1996  yılında  DOÇENT  mevkiini   kazanıyor.

Doç. Nasya  Hacieva   Sofya   MBAL "Tsaritsa  Yoanna"  Hastenesinde  "Mikribioloji  ve  Bulaşıcı  Hastalıkları" Laboratuarını   idare  etmektedir.

 

 

 

Doç. MİHAİL PETROV

Doç. Mihail  M. Petriv  2000  yılında  Sofya  "TIP  UNİVERSİTESİ"  mezunudur.

2002  yılında  Sofya   Milli  Merkez  "Bulaşcı  ve  Parazit  Hastalıkları"  bölümünde    Devamlı  Dokltorluk  "Mikrobioloji"  bölümünü  kazanmıştır.

2006  yılında  müdafaa  tezini  başarı   ile    bilim  ve  eğitim  derecesi  "ADAY   TIP  BİLİMLERİ " (K.M.N.)  kazanıyor, ve  bir  ay  sonra  "Mikribioloji"  Branşı  sınavını  başarı  ile  almıştır.

2007  yılından  itibaren  II  derece  Dr. Mihail M. Petrov Sofya  Milli  Merkez  Bulaşıcı  ve  Parazit  Hastalıkları "Mikrobilöji" Bölümünde  "Kontrö  ve  Monitörlü  Antibiotik  Rezistans"   Bilim  Referant  Laboratuarında  çalışmaktadır.